Hvad jeg lærte, som er fælles fra projekter i IBM, mellemstore og mindre virksomheder.

Fælles for dem alle store som små virksomheder er, at man vil realisere sin ønskede fremtid og sine strategiske beslutninger, effektivere, hurtigere og med et stærkt lederskab. Her er 3 gode tips, der kan gøre en forskel.

 

Omgivelserne og verden omkring os ændrer sig konstant, i nogle perioder hurtigere end andre. Der kræves mere og mere af virksomhederne og deres evne til at navigere hurtig og effektivt, for at kunne sikre og øge deres konkurrencekraft i markedet.  

 

 

Første tip er at være skarp og præcis på formål og beskrivelsen af den ønskede fremtid. Vær tydelig på de strategiske finansielle resultatmål Lad dig ikke friste til at udarbejde aktivitetsmål. Aktivitetsmål er de øvrige lederes opgave. Det er de øvrige ledere, der har den specifikke og detaljerede viden indenfor deres ansvarsområder.

 

Andet tip er at være opmærksom på, at ting tager tid.  Ofte er vi meget positive omkring tiden, og bliver måske for optimistiske og ambitiøse på tidsplanen. Undgå urealistiske tidsplaner og investeringsbudgetter for eksekvering af den ønskede fremtid og strategi. Få et oplæg fra de øvrige ledere på aktivitetsmål, nødvendige tiltag, kompetencer, tidshorisont og ressourcer for at komme i mål med strategierne.

 

Tredje tip er, du kan ikke være konsekvent og entydig nok, i de signaler du sender til organisation, om vigtigheden af at de/vi indfrier den ønskede fremtid, strategier og finansielle strategiske mål. En hver lejlighed der byder sig, skal budskabet nævnes. Du kan skabe øget fremdriftsenergi ved hele tiden at konkretisere målene, tydeliggøre hvad det betyder for den enkelte og arbejdspladsen og skabe tryghed om at vi lykkes. Hvis mål, stimulans og tryghed er på plads, kan man sætte øget pres på indfrielse af de strategiske mål.

 

Ovenstående empiri understøttes af forskning fra en række af universiteter.

Send en mail på ok@human360.dk eller ring på +45 20442322 for yderligere materiale eller spørgsmål.

Ole Knokgård
Ole Knokgård
+45 20 44 23 22
<- Tilbage til artikeloversigt