Hvem er Human360

GDPR - Personalepolitik

Ved Human360 sætter vi etik omkring GDPR-behandling og opbevaring af såvel kunders som kandidater og kursisters data meget højt. Vores aktiviteter indebærer i høj grad behandling af personoplysninger, herunder i forhold til kandidater, kunder og medarbejdere.​

Vi har derfor implementeret en række procedurer for at efterkomme kravene i medfør af Persondataforordningen (GDPR), som led i vores løbende arbejde med at beskytte alle parter i rekrutteringen. ​Det gælder både som databehandler og dataansvarlig i rekrutteringsprocessen, som vi påtager os det fulde ansvar for.

Det arbejde er med til at optimere sikkerheden for vores kandidater, kunder og medarbejderes fortrolighed.

​Vi opbevarer ikke dine oplysninger uden dit samtykke og ikke i mere end 24 måneder. Desuden anvender vi kun underleverandører af f.eks. software, som lever op til sikkerhedskravene, ligesom vi har implementeret den senest opdaterede teknologi for at sikre os mod malware og anden it-kriminalitet.

​Vi har således taget alle forholdsregler for at sikre dig en sikker håndtering af dine data.​Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.