Forretnings- og organisationsudvikling

Lederskabets opgave er konstant at sikre, virksomheden er konkurrencedygtig og leverer værdi til markedet, ved at fastholde og udvikle sin uniqness styrke i alle processer. Effektiviteten og robusthed, strukturer, systemer og organisation. Robusthed forstås som vedholden stabilitet, agilitet og sikkerhed for kvalitet.

Alle virksomheder og organisationer har unikhed. Spørgsmålet er ofte hvor tydeligt dette er for vores organisation, og hvor gode vi så er til at udnytte vores unikhed og dermed være den bedste udgave af os selv. Med vores værktøj 360° Strategisk kompas kommer vi hele vejen rundt om 12 parametre, som dækker hele virksomhedens DNA. Konceptet og teorien er udviklet på baggrund af research af 350 virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer. I samarbejde med ledelsen dykker vi ned i virksomhedens formåen og udarbejder mål og planer for udvikling, fastholdelse og endnu bedre udnyttelse af virksomhedens styrker, ift. at lykkes bedst muligt med sine strategier og planer.

Strategier og planer kan formes ud fra en drøftelse af virksomhedens unikhed, men som udgangspunkt tager vi udgangspunkt i den strategi, de mål og ambitioner virksomheden har. Vores fokus ligger på det holistiske samspil mellem strategier, processer, ressourcer og virksomhedens strategiske identitet.

Strategisk kompas

Optimere eksekveringen

Lederskabets opgave er at konstant sikre, at virksomheden er konkurrencedygtig og leverer værdi til markedet, ved at fastholde og udvikle sin uniqness styrke effektiviteten og robusthed processer, strukturer, systemer og organisation. Robusthed forstås som vedholden stabilitet, agilitet og sikkerhed for kvalitet.

Alle virksomheder og organisationer har unikhed. Spørgsmålet er ofte hvor tydeligt dette er for vores organisation, og hvor gode vi så er til at udnytte vores unikhed og dermed være den bedste udgave af os selv. Med vores værktøj 360° Strategisk kompas kommer vi hele vejen rundt om 12 parametre, som dækker hele virksomhedens DNA. Konceptet og teorien er udviklet på baggrund af research af 350 virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer. I samarbejde med ledelsen dykker vi ned i virksomhedens formåen og udarbejder mål og planer for udvikling, fastholdelse og endnu bedre udnyttelse af virksomhedens styrker, ift. at lykkes bedst muligt med sine strategier og planer.

Strategier og planer kan formes ud fra en drøftelse af virksomhedens unikhed, men som udgangspunkt tager vi udgangspunkt i den strategi, de mål og ambitioner virksomheden har. Vores fokus ligger på det holistiske samspil mellem strategier, processer, ressourcer og virksomhedens strategiske identitet.

Styrk lederskabets ledelseskompetencer

Et stærkt lederskab handler både om individuelle stærke ledere og et stærkt lederteam. I Human 360 coacher og træner vi den enkelte leder i at udfylde rammerne for sit lederjob bedst muligt.

Flere og flere organisationer har set fordelene ved at organisere deres medarbejdere i teams, og forskning i arbejdspsykologi har vist, at teambaseret arbejde kan være en effektiv måde at fremme god arbejdsindsats såvel som trivsel blandt medarbejderne. På trods af dette får langt fra alle arbejdsgrupper og teams mulighed for at fungere så effektivt som de kunne have gjort. 

I dag er der meget viden at hente fra et stort antal videnskabelige studier. Vi ved derfor ret godt, under hvilke forhold teams kan fungere effektivt, og hvilke gruppepsykologiske faktorer skaber vellykkede teams og trivsel blandt medarbejderne i disse teams. Med andre ord kan alle disse undersøgelser give os information om, hvad vi skal gøre for at skabe så effektive teams som muligt.

Cases

IBM roadmap

Kevin Bishop, IBM, said “Angus and the team helped us to explore scale and diversity in multiple dimensions, enabling us to understand systemic patterns that ripple across the organization and the type of actions that need to be taken to establish a new type and level of eminence in the 21st century”.

Familie virksomhed ejet af 2 brødre, forretning- og organisationsudvikling

Efter et afsluttet generationsskifte drev to jævnaldrene brødre virksomheden videre, med stor succes. De firdoblede omsætning og indtjening ved at have et klart formål, en ambitiøs forretningsplan, løbende kompetenceudvikling med en klar målbeskrivelse og forventnings afstemning med medarbejderne. Der arbejdes i dag stadig efter de metoder, som hjalp de 2 brødre og deres medarbejder på succesfulde vej.

Vi støttede brødrene og ledergruppen i at finde og definere det, der gjorde dem og virksomheden unikke vha. Human360strategiske kompas og strategisk navigation. Det udviklede ledelsen til at blive et "high performing team" med et stærkt lederskab, der fik en stærk eksekveringskraft. Redskaberne vi anvendte gjorde ledelsens formål og vision tydelig og håndgribelig for medarbejderne, som gav dem mening, og skabte commitment og handlekraft hos medarbejderne.